Hem

Ett politiskt parti som vill föra en effektivare integrationspolitik och ta vara på mångfald. Partiet har en socialistisk inriktning med vissa kapitalistiska inslag.

 

Vi vill på ett ansvarsfullt sätt komma till rätta med vad många upplever i dagsläget - utanförskap, oro inför framtiden, splittring och brist på gemenskapskänsla.

 

Vidare vill vi på ett effektivt sätt underlätta integrationen och på ett framgångsrikt sätt minska brottslighet samt arbetslöshet.

 

Partiet kommer att välkomna samarbete med samtliga riksdagspartier för att få så många delar som möjligt av vår politik genomförd.

 

Partiet är ekonomiskt och religiöst obundet. Det sistnämnda innebär att representanter för partiet inte får verka för religion inom partiet utan att det är ett sekulärt parti och inga religiösa symboler eller klädsel är tillåtet för partiets representanter.

 

Vi vill driva en seriös, vetenskaplig och ansvarsfull politik. Samtidigt skall vår politik vara flexibel och verklighetsförankrad.