Disciplingrupp

Disciplingrupp


Partiet anser att det är viktigt att politiker utför sina uppdrag på ett ansvarsfullt sätt och gör sitt arbete på ett seriöst sätt. Därför har partiet bestämt att inom vår organisation skall det finnas något som kallas för disciplingrupp.


Disciplingruppen kommer att ha i uppgift att ta emot klagomål mot partiet och dess representer-ande politiker och handlägga dessa för att sedan bestämma om någon representant skall bli utesluten. I disciplingruppen skall det finnas minst två jurister och resterande med valfri högskole- eller universitets-utbildning. Personen som vill ingå skall kunna visa ett belastningsregister som är helt tomt vilket innebär att man skall vara ostraffad i minst tio år. Detta då disciplingruppen kommer sköta viktiga uppgifter inom partiet. I disciplingruppen skall det sitta fem personer. Deras uteslutande skall alltid godkännas av styrelsen gäller ett klagomål en styrelseledamot skall denna inte ingå i styrelsens beslut.