Ny statsskick

Ny statsskick


I en vanlig demokrati väljs politiker med jämna mellanrum, vanligtvis var fjärde år.

Ett ostabilt system som kostar väldigt mycket och det är svårt att få till stånd ändringar snabbt utan allt måste gå genom riksdagen.


Regeringen, trots att det är de som styr och valda av en stor majoritet av folket blir många gånger handlingsförlamade och har svårt att ändra lagar snabbt och genomföra snabba beslut vid till exempel kriser osv. I stället skall ett nytt statsskick installeras.


Det nya statsskick handlar om att man behåller nuvarande myndighetsstruktur och avskaffar valsystemet. I stället skall val endast göras vid begäran av en majoritet av folket. Efter anmälningar som blir en majoritet av befolkningen under en månad visar folket ett klart missnöje med den sittande regeringen. Då skall folket gå till val för att utse en ny regering med byte av de sittande ministrarna.


Riksdagen skall vara till för oppositionen att framföra kritik och ifrågasätta regeringens beslut. Riksdagen skall bemannas med frivilliga medborgare utan arvode. Medborgarna skall uppfylla vissa krav för att få synas i riksdagens kammare.